Foto: Emilie Hudig

Genezen van een psychose

Iedereen kan een psychose krijgen. Het is niet aangeboren, het is geen hersenziekte en ook niet genetisch bepaald. Met deze website wil ik jullie laten zien dat dit een enge wereld is, waarin je psychotisch kunt worden en de regie over je leven verliest, maar ook het zwarte gat waar je daarna in terecht komt. Ik heb zelf veel research gedaan omdat ik heel veel verdriet en teleurstelling heb ervaren door hulp die te laat kwam, foute diagnotisering, bijwerkingen van (een veelheid aan) medicijnen, langdurige opsluiting in een kliniek, gebrek aan coördinatie tussen verschillende hulpinstanties en (vooral) niet gehoord worden.

 

Vanaf 1 januari 2017 ben ik als freelancer begonnen met het maken van websites. Een nieuwe start!  

www.kwekkeboomcommunicatie.nl